Thủy Hải Sản

 • Cá bống (kg)

  0 out of 5
  200.000

  Cá bống (kg)

 • Cá Bống Tẩm Gia Vị (kg)

  0 out of 5
  220.000

  Cá Bống Tẩm Gia Vị (kg)

 • Cá bớp (kg)

  0 out of 5
  180.000

  Cá bớp (kg)

 • Cá dìa (kg)

  0 out of 5
  210.000

  Cá dìa (kg)

 • Cá đối sông (kg)

  0 out of 5
  230.000

  Cá đối sông (kg)

 • Cá hanh (kg)

  0 out of 5
  180.000

  Cá hanh (kg)

 • Cá Hồi Phi Lê (kg)

  0 out of 5
  590.000

  Cá Hồi Phi Lê (kg)

 • Cá ngừ (kg)

  0 out of 5
  80.000

  Cá ngừ (kg)

 • Cá nhồng (kg)

  0 out of 5
  180.000

  Cá nhồng (kg)

 • Cá vượt (kg)

  0 out of 5
  180.000

  Cá vượt (kg)

 • Tôm size nhỏ (kg)

  0 out of 5
  230.000

  Tôm size nhỏ (kg)

 • Tôm sú (kg)

  0 out of 5
  300.000

  Tôm sú (kg)

X