Thực Phẩm Tươi

 • Bắp Cải Tím (kg)

  0 out of 5
  27.000

  Bắp Cải Tím (kg)

 • Bắp Cải Trắng (kg)

  0 out of 5
  18.000

  Bắp Cải Trắng (kg)

 • Bầu xanh (kg)

  0 out of 5
  30.900

  Bầu xanh (kg)

 • Bí Đỏ (kg)

  0 out of 5
  14.500

  Bí Đỏ (kg)

 • Bí ngòi (kg)

  0 out of 5
  25.000

  Bí ngòi (kg)

 • Bí xanh (kg)

  0 out of 5
  15.900

  Bí xanh (kg)

 • Bông Cải Trắng (kg)

  0 out of 5
  55.500

  Bông Cải Trắng (kg)

 • Bông Cải Xanh (kg)

  0 out of 5
  48.500

  Bông Cải Xanh (kg)

 • Bông Hẹ (kg)

  0 out of 5
  65.000

  Bông Hẹ (kg)

 • Bưởi hồng da xanh (kg)

  0 out of 5
  90.000

  Bưởi hồng da xanh (kg)

 • Bưởi năm roi (kg)

  0 out of 5
  38.900

  Bưởi năm roi

 • Cá bống (kg)

  0 out of 5
  200.000

  Cá bống (kg)

X